Mission Statement PL

From OpenStreetMap Foundation


> OSMF Homepage > Strona główna planowania strategicznego

english deutsch français italiano español русский язык język polski portugês-br 日本語 nederlands
Tłumaczenia maszynowe z języka angielskiego przez DeepL.

Deklaracja misji

Fundacja OpenStreetMap jest międzynarodową, demokratyczną organizacją typu not-for-profit, której zadaniem jest wspieranie projektu OSM, prowadzenie i ochrona bazy danych OSM oraz udostępnianie jej wszystkim. Członkostwo w OSMF jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą wspierać projekt i uczestniczyć w demokratycznym procesie OSMF.

Fundacja OpenStreetMap ma za zadanie chronić dane OSM, aby pozostały wolne i otwarte.

Fundacja OpenStreetMap reprezentuje członków OSMF i chce powiększać liczbę członków.

Podstawowe wartości

Podstawowe wartości Fundacji dla OSM to (lista ta nie jest wyczerpująca):

 • Chcemy stworzyć najlepszy zbiór danych mapowych na świecie
 • Dane OSM są dostępne na wolnej i otwartej licencji dla wszystkich
 • OSM jest napędzany przez swoją społeczność. Należy pozytywnie angażować się w życie społeczności, być dobrym i pełnym szacunku sąsiadem oraz zakładać dobre intencje.
 • Chcemy, aby dane OSM były wykorzystywane w jak najszerszym zakresie.
 • Prawda o terenie: OSM przedkłada obiektywną "Prawdę o terenie" nad wszystkie inne źródła.
 • OSM pragnie, aby tworzyli Państwo mapy rzeczy, na których Państwu zależy, i zapewni Państwu swobodę w tym zakresie. Zabezpiecza to dostępność naszej mapy dla różnych użytkowników o różnych potrzebach.

Zakres działania OSMF

 • Odpowiada na zapytania prasy
 • Prowadzi kampanię informacyjną na temat pracy OSM na świecie
 • Wspiera zróżnicowaną społeczność
 • Zajmuje się wyzwaniami prawnymi dotyczącymi projektu i jego pracowników
 • Dba o to, aby członkowie OSMF w jak największym stopniu reprezentowali projekt
 • Jest odpowiedzialny za wypełnienie luk pozostawionych przez społeczność napędzaną przez wolontariuszy (comms, prawo, wsparcie dla nowych użytkowników)
 • Jest odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy
 • Pozyskuje darowizny
 • Zapewnia stabilność finansową projektu OSM
 • Pomaga społeczności w rozwiązywaniu konfliktów
 • Jest odpowiedzialny za obsługę problematycznych członków społeczności (po ich eskalacji)
 • Zapewnia dostęp do danych OSM
 • Jest odpowiedzialny za zapewnienie lub utrzymanie infrastruktury (prawnej, devops)
 • Zapewnia działanie podstawowej infrastruktury technicznej
 • Zapewnia wsparcie finansowe dla utrzymania podstawowych serwerów
 • Potwierdza konwencje dotyczące znakowania, pośredniczy w konfliktach dotyczących znakowania
 • Zatwierdza lokalne oddziały i podpisuje z nimi umowy
 • Jest odpowiedzialny za przydzielanie środków na różne wartościowe projekty programowe za pomocą grantów i mikrograntów
 • Jest odpowiedzialny za utrzymanie licencji danych
 • Zapewnia, że użytkownicy danych przestrzegają licencji
 • Chroni znaki towarowe związane z OSM przed nadużyciami
 • Nie decyduje, co i jak mapować.
 • Nie tworzy aktywnie społeczności, która jeszcze nie istnieje
 • Nie zobowiązuje projektu jako całości do zawierania umów z korporacjami lub rządami
 • Nie tworzy narzędzi do wykorzystania danych OSM poza zrzutami danych
 • Nie zarządza projektami oprogramowania

Zakres działania zarządu OSMF

Zarząd OSMF i członkowie zarządu

 • Obsługuje WZA, wybory i inne struktury wymagane przez prawo i nasze własne zasady
 • Zapewniają zgodność z ustawą o spółkach i innymi przepisami prawa
 • Członkowie zarządu głosują lub wstrzymują się od głosu w sprawie okólników i innych głosowań
 • Członkowie zarządu uczestniczą w dyskusjach zarządu
 • Zapewnia promocję i pokazanie pełnego potencjału OSM
 • Określa procedury promowania uczestnictwa w OSMF
 • Jest odpowiedzialny za przyjazne środowisko dla ludzi, aby mogli uczestniczyć w OSM
 • Ustala podstawowe wartości dla OSM (poprzez konsultacje)
 • Rozpatruje odwołania od decyzji grupy roboczej
 • Podejmuje aktywne działania w celu zabezpieczenia znaczenia, przyszłości i sukcesu projektu
 • Definiuje strategiczną wizję
 • Utrzymuje zestaw jasnych celów projektu, które mogą być podzbiorem wszystkich możliwych celów
 • Jest ostatecznie odpowiedzialny za posiadanie trwałej infrastruktury
 • Zapewnia, że grupy robocze spełniają swoje obowiązki
 • Przegląda i odpowiada za budżet
 • Definiuje procedury dla przejrzystości
 • Odpowiada na pytania członków zarządu i OSMF
 • Nie prowadzi mapowania w określonym kierunku.
 • Nie decyduje, co i jak mapować
 • Nie odgrywa roli w ustalaniu znaczników
 • Nie zapewnia stronom zewnętrznym wytycznych prawnych / technicznych
 • Nie osłabia grup roboczych poprzez podejmowanie zadań, które mogłyby być przez nie realizowane.
 • Nie prowadzi codziennych spraw związanych z OSMF
 • Nie jest odpowiedzialny za bieżący czas pracy infrastruktury.

Ta misja została ustalona przez Zarząd w dniu 3 listopada 2012 r. 3 November 2012 face-to-face meeting".

Deklaracja misji została nieznacznie zmieniona przez Zarząd w dniu 27 listopada 2012 r. 27 November 2012 meeting.

Podstawowe wartości oraz zakres działania OSMF i Zarządu pochodzą z protokołu z dnia 16 lutego 2015 r. 16 February 2015 Face-to-Face Meeting.