Mission Statement NL

From OpenStreetMap Foundation


> OSMF Homepage > Startpagina voor strategische planning

english deutsch français italiano español русский язык język polski portugês-br 日本語 nederlands
Machinevertalingen uit het Engels door DeepL.

Missieverklaring

De OpenStreetMap Foundation is een internationale, non-profit, democratische organisatie met als taken het ondersteunen van het OSM project, het beheren en beschermen van de OSM database, en het beschikbaar maken voor iedereen. Het lidmaatschap van de OSMF staat open voor iedereen die het project wil steunen en wil deelnemen aan het democratische proces van de OSMF.

De OpenStreetMap Foundation is er om de OSM-gegevens te beschermen om ze vrij en open te houden.

De OpenStreetMap Foundation vertegenwoordigt de OSMF leden, en wil het lidmaatschap laten groeien.

Kernwaarden

De kernwaarden van de Foundation voor OSM zijn (deze lijst is niet bedoeld om volledig te zijn):

 • Wij willen de beste kaartgegevensset van de wereld maken.
 • OSM Data is beschikbaar onder een Vrije en Open licentie voor iedereen.
 • OSM wordt aangedreven door zijn gemeenschap. Ga positief om met de gemeenschap, wees een goede en respectvolle buur en ga uit van goede bedoelingen.
 • Wij willen dat OSM-gegevens zo breed mogelijk worden gebruikt.
 • Ground Truth: OSM geeft de voorkeur aan objectieve "Ground Truth" boven alle andere bronnen.
 • OSM wil dat u de dingen die u belangrijk vindt in kaart brengt en zal ervoor zorgen dat u de vrijheid heeft om dat te doen. Dit waarborgt de toegankelijkheid van onze kaart voor verschillende gebruikers met verschillende behoeften.

Toepassingsgebied van het OSMF

 • Beantwoordt vragen van de pers
 • Leidt de communicatie over het werk van OSM aan de wereld.
 • Ondersteunt een diverse gemeenschap
 • Behandelt juridische uitdagingen voor het project en zijn mensen
 • Zorgt ervoor dat het OSMF-lidmaatschap het project zo goed mogelijk vertegenwoordigt.
 • Is verantwoordelijk voor het opvullen van hiaten die de vrijwillig gedreven gemeenschap achterlaat (communicatie, juridisch, ondersteuning van nieuwe gebruikers)
 • Is verantwoordelijk voor het werven van fondsen
 • Werft donaties
 • Zorgt voor de financiële duurzaamheid van het OSM-project
 • Helpt de gemeenschap bij het oplossen van conflicten
 • Is verantwoordelijk voor het aanpakken van problematische leden van de gemeenschap (zodra dit is geëscaleerd)
 • Verschaft toegang tot OSM-gegevens
 • Is verantwoordelijk voor het leveren of onderhouden van infrastructuur (juridisch, devops)
 • Zorgt ervoor dat de technische kerninfrastructuur draait
 • Biedt financiële steun voor het onderhoud van de kernservers
 • Bevestigt tagging-conventies, bemiddelt bij tagging-conflicten
 • Keurt lokale chapters goed en ondertekent overeenkomsten met hen
 • Is verantwoordelijk voor het toewijzen van fondsen aan diverse waardevolle softwareprojecten met subsidies en microsubsidies
 • Is verantwoordelijk voor het onderhouden van de licentie van de gegevens
 • Zorgt ervoor dat de gebruikers van de gegevens zich aan de licentie houden.
 • Beschermt de OSM-gerelateerde handelsmerken tegen misbruik.
 • Beslist niet wat of hoe er in kaart wordt gebracht
 • Start niet actief een gemeenschap op waar die nog niet bestaat
 • verplicht het project als geheel niet tot overeenkomsten met bedrijven of overheden
 • creëert geen instrumenten voor het gebruik van OSM-gegevens die verder gaan dan datadumps
 • Beheert geen software projecten

Toepassingsgebied van het OSMF-bestuur

Het OSMF-bestuur en de bestuursleden

 • Houdt toezicht op AVA's, verkiezingen en andere door de wet en onze eigen regels vereiste structuren.
 • Zorgt ervoor dat de vennootschapswet en andere wetten worden nageleefd.
 • Bestuursleden stemmen of onthouden zich bij circulaires en andere stemmingen
 • Bestuursleden nemen deel aan bestuursdiscussies
 • Zorgt ervoor dat OSM wordt gepromoot en ten volle tot zijn recht komt
 • Stelt procedures vast om deelname aan de OSMF te bevorderen
 • Is verantwoordelijk voor een vriendelijke omgeving voor mensen om deel te nemen aan OSM
 • Stelt kernwaarden voor OSM vast (via overleg)
 • Hoort beroepen aan tegen beslissingen van de werkgroep
 • Neemt actief stappen om de relevantie, de toekomst en het succes van het project te waarborgen
 • Bepaalt een strategische visie
 • Onderhoudt een reeks duidelijke projectdoelstellingen, die een deelverzameling kunnen zijn van alle mogelijke doelstellingen
 • Is uiteindelijk verantwoordelijk voor een duurzame infrastructuur
 • Zorgt ervoor dat werkgroepen hun verantwoordelijkheid nemen
 • Controleert en is verantwoordelijk voor de begroting
 • Bepaalt procedures voor transparantie
 • Beantwoordt vragen van het bestuur en de OSMF van de leden.
 • Stuurt het in kaart brengen niet in een bepaalde richting
 • Beslist niet wat of hoe in kaart wordt gebracht
 • Speelt geen rol bij het vaststellen van labels
 • Geeft externe partijen geen juridisch/technisch advies
 • Ondermijnt de werkgroepen niet door taken op zich te nemen die door hen zouden kunnen worden vervuld.
 • Doet geen dagelijkse OSMF-zaken
 • Is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse uptime van de infrastructuur.

Deze taakomschrijving is op 3 november 2012 door de Raad van Bestuur vastgesteld. 3 November 2012 face-to-face meeting

De missieverklaring werd door de Raad van Bestuur op 27 november 2012 licht gewijzigd. 27 November 2012 meeting

De kernwaarden en de reikwijdte van de OSMF en het bestuur zijn overgenomen uit de notulen van 16 februari 2015. 16 February 2015 Face-to-Face Meeting