Mission Statement NL

From OpenStreetMap Foundation


> OSMF Homepage > Strategic Planning Homepage

english deutsch Français italiano español русский язык język polski portugês-br 日本語 Nederlands
Machinevertalingen uit het Engels door DeepL

Missieverklaring

De huidige versie van het Mission Statement is ontwikkeld in 2023. Het werd gepubliceerd via de 2023/Res43 circular. De voorgangers waren het Mission Statement 2015 en Mission Statement 2012.

De OpenStreetMap Foundation is een internationale, democratische organisatie zonder winstoogmerk. Haar missie is om het OSM-project te ondersteunen, de OSM-database te beheren en te beschermen, en deze voor iedereen beschikbaar te maken als Vrije en Open data.

Het lidmaatschap van de OSMF staat open voor iedereen die het project wil steunen en wil deelnemen aan het democratische proces van de OSMF.

De OSMF vertegenwoordigt haar leden en moedigt iedereen met interesse in OSM aan om lid te worden.

Kernwaarden

Dit is een niet-uitputtende lijst van de kernwaarden van de Stichting voor OSM:

 • De Beste Kaart: We willen de beste kaartgegevensset van de wereld maken.
 • Vrij en Open: Onze gegevens zijn onder een Free and Open licentie voor iedereen beschikbaar
 • Gemeenschap: OSM wordt aangedreven door zijn gemeenschap. Wees positief, wees een goede en respectvolle buur en ga uit van goede bedoelingen.
 • Nuttig: We willen dat OSM-gegevens zo breed mogelijk worden gebruikt.
 • Grondwaarheid: OSM geeft de voorkeur aan objectieve persoonlijke kennis en "Grondwaarheid" boven alle andere bronnen.
 • Zelf gemotiveerd: OSM wil dat je de dingen in kaart brengt waar je om geeft en zal ervoor zorgen dat je de vrijheid hebt om dat te doen.

Toepassingsgebied van het OSMF

In het algemeen is het OSMF verantwoordelijk voor behoeften die een organisatie vereisen en voor hiaten die niet kunnen worden opgevuld door de door vrijwilligers gedreven gemeenschap van OSM.

Infrastructuur

 • Zorgt voor toegang tot OSM-gegevens
 • Biedt en onderhoudt technische kerninfrastructuur

Juridisch

 • Handelt juridische uitdagingen voor het project en zijn mensen af
 • Onderhoudt de licentie van de gegevens
 • Zorgt ervoor dat gebruikers van de gegevens zich aan de licentie houden
 • Beschermt OSM-gerelateerde handelsmerken tegen misbruik

Gemeenschap

 • Ondersteunt een diverse gemeenschap
 • Zorgt ervoor dat het OSMF-lidmaatschap het project zo goed mogelijk vertegenwoordigt.
 • Keurt lokale chapters goed en ondertekent overeenkomsten met hen
 • Helpt de gemeenschap om conflicten op te lossen en handelt geëscaleerde problematische leden van de gemeenschap af
 • Bemiddelt bij tagging- en bewerkingsconflicten
 • Ondersteunt het software ecosysteem waar nodig.

Communicatie

 • Leidt de communicatie over het werk van OSM naar de wereld.
 • Zorgt ervoor dat OSM wordt gepromoot en volledig tot zijn recht komt.
 • Beantwoordt vragen van de pers

Financieel

 • Zorgt voor de financiële duurzaamheid van het OSM-project.
 • Werft fondsen en verwerft donaties
 • Biedt financiële ondersteuning voor het onderhoud van de kernservers
 • Wijst fondsen toe aan diverse software- en gemeenschapsprojecten met subsidies en microsubsidies

Het OSMF doet niet

 • Beslist niet wat in kaart wordt gebracht of hoe dat gebeurt
 • Start niet actief een gemeenschap op waar die nog niet bestaat
 • verplicht het project als geheel niet tot overeenkomsten met bedrijven of overheden
 • Raakt niet betrokken bij beslissingen over het ontwerp van softwareprojecten of dagelijks onderhoud.

Reikwijdte van het OSMF-bestuur

Het OSMF-bestuur en de bestuursleden zijn verantwoordelijk voor:

Bestuur

 • Voert AVA's, verkiezingen en de andere structuren uit die door de wet en onze eigen regels worden vereist.
 • Zorgt voor naleving van het Wetboek van Vennootschappen en andere wettelijke vereisten die gelden voor de OSMF als organisatie.
 • Neemt deel aan discussies in het bestuur en stemt mee
 • Keurt beleid voor de hele OSMF goed
 • Richt werkgroepen en commissies op of zet ze op

Werkgroepen

 • Ondersteunt en ontwikkelt goede relaties met vrijwilligers van werkgroepen
 • Hoort beroepen aan tegen beslissingen van werkgroepen
 • Zorgt ervoor dat werkgroepen hun verantwoordelijkheid nemen
 • Gaat in gesprek en overlegt met vrijwilligers in werkgroepen over juridische, technische en andere aandachtsgebieden in de werkgroepen

Communicatie

 • Beantwoordt vragen van het bestuur en OSMF van leden en externe vragen
 • Vertegenwoordigt de Stichting in vergaderingen en correspondentie met OSMF-leden en donateurs
 • Overlegt met de gemeenschap over belangrijke beslissingen en richting

Gemeenschap

 • Verantwoordelijk voor een inclusieve omgeving voor mensen om deel te nemen aan OSM.
 • Ontwikkelt werkrelaties met OSM-gerelateerde vrijwilligersorganisaties, gebruikers van OSM-gegevens
 • Ondersteunt de ontwikkeling en werking van OSM Local Chapters wereldwijd.

Strategie

 • Bepaalt een strategische visie
 • Onderhoudt een reeks duidelijke projectdoelen
 • Neemt actief stappen om de relevantie, de toekomst en het succes van het project te waarborgen

Financiën

 • Bouwt en presenteert financiële modellen voor het plannen van uitgaven, inkomsten uit fondsenwerving en het beheer van reserves.
 • Ontwikkelt, herziet en is verantwoordelijk voor het budget
 • Stelt regelmatig verslagen op en publiceert deze om de leden op de hoogte te houden van de financiën en activiteiten van de OSMF.
 • Ervoor zorgen dat financiële transacties voldoen aan de wettelijke en beleidsmatige verantwoordelijkheden van de OSMF.
 • Relaties onderhouden met donateurs van de OSMF om onze jaarlijkse fondsenwervingsdoelen te ondersteunen
 • Ervoor zorgen dat financiële administratie en boekhoudprocessen aanwezig zijn en worden gevolgd.

Personeelszaken

 • Aantrekken, werven en behouden van leden van het betaalde personeel indien nodig.
 • Ontwikkelen en implementeren van normen en procedures voor HR-functies.
 • HR-zaken beheren voor het betaalde personeel van OSMF
 • Assisteren bij het werven van vrijwilligers om ons vrijwilligersbestand uit te breiden.
 • Opvolgings- en veerkrachtplanning implementeren voor belangrijke betaalde en vrijwillige technische functies.
 • Ontwikkelen en implementeren van procedures om kandidaten voor betaalde en vrijwillige functies en nieuwe bestuursleden goed in te werken.

Niet

 • Stuurt het in kaart brengen niet in een bepaalde richting, beslist niet wat in kaart wordt gebracht of hoe dat gebeurt en speelt geen rol bij het vaststellen van tags
 • Geeft geen juridische/technische begeleiding aan externe partijen
 • Neemt geen taken op zich die door werkgroepen kunnen worden vervroegd
 • Is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse uptime van de infrastructuurHistorisch

'Het oorspronkelijke Mission Statement is vastgesteld tijdens de November 2012 Face-to-Face meeting van het OSMF-bestuur, en gewijzigd tijdens de bestuursvergadering van 2012-11-27 en opnieuw in 2013 via de 2023/Res43 circular.

Oorspronkelijke kernwaarden en de scope van de OSMF en het bestuur kwamen uit de February 2015 Face-to-Face meeting.