Strategic Plan Process 2023 PL

From OpenStreetMap Foundation


> OSMF Homepage > Strona główna Planowanie strategiczne

english deutsch français italiano español русский язык język polski portugês-br. 日本語 nederlands
Tłumaczenie maszynowe z języka angielskiego przez DeepL.

Proces planowania strategicznego OSMF - cykl planowania na rok 2023

O Fundacji OpenStreetMap

Fundacja OpenStreetMap (OSMF) jest międzynarodową organizacją non-profit wspierającą, ale nie kontrolującą, projekt OpenStreetMap. Jej celem jest wspieranie wzrostu, rozwoju i dystrybucji wolnych danych geoprzestrzennych oraz udostępnianie danych geoprzestrzennych każdemu, kto może z nich korzystać i dzielić się nimi. Więcej informacji można znaleźć na stronie About (EN) stronie OSMF.

Zapotrzebowanie na darmowe dane OpenStreetMap wzrasta obecnie nawet o 30 procent rocznie. Wzrost ten obciąża wolontariuszy projektu i jego systemy komputerowe. OpenStreetMap potrzebuje strategii, która pomoże jej zarządzać i maksymalnie wykorzystać zasoby wolontariuszy oraz poradzić sobie z tempem wzrostu, którego się nie spodziewała.

OSMF, OSM i strategia

Fundacja OpenStreetMap (OSMF) jest odpowiedzialna za zapewnienie projektowi OSM tego, co jest niezbędne do zarządzania wzrostem popytu na jego dane i dalszego rozwoju w przyszłości. OSMF pracuje również nad gromadzeniem wiedzy lokalnej; nad wzmocnieniem pozycji maperów-wolontariuszy; nad zapewnieniem maperom OSM potrzebnych im narzędzi; nad wspieraniem grup roboczych wolontariuszy; nad wspieraniem lokalnych oddziałów oraz nad współpracą ponad granicami i kulturami.

Wolontariusze mogą poświęcić OSM tylko ograniczoną ilość czasu, dlatego musimy wykorzystać ten czas bardzo efektywnie i produktywnie. Dzięki strategicznemu planowaniu pracy, dzieleniu zadań na małe, łatwe do realizacji projekty, dajemy naszym wolontariuszom możliwość większego wkładu i utrzymujemy OSM jako żywy, wesoły ruch. Wolontariusze przyczyniają się do tego, że OSM jest sukcesem, którym jest dzisiaj.

OSMF chce, aby OSM pozostał projektem wolnym, niezależnym od wpływowych darczyńców. OSM jest napędzany przez wolontariuszy i nie stanie się kolejną ogromną, nieprzejrzystą i niedostępną organizacją pozarządową, z dużym płatnym personelem. Dzisiaj OSMF, który wspiera miliony uczestników OSM i obsługuje rosnące zapotrzebowanie na dane OSM, ma tylko jednego płatnego pracownika i trzech wykonawców, którzy świadczą swoje usługi. Wszystko inne to praca wolontariuszy. Nasze strategie będą wspierać rozwój zasobów wolontariuszy, a OSM nie będzie kładł nacisku na wzrost dla samego wzrostu ani na osiąganie zysków.

O cyklu 2023 procesu planowania strategicznego

Proces planowania strategicznego na rok 2023 jest dla fundacji OpenStreetMap sposobem na wysłuchanie opinii społeczności OSM na temat tego, co jest potrzebne współpracownikom OSM na całym świecie, a następnie na stworzenie z tych informacji dużego programu prac organizacyjnych.

Wszystko zaczyna się od prośby o wkład od wszystkich maperów OSM.

Prośba o wkład jest bardzo otwarta. Proszę przesłać nam wszystko, co Państwa interesuje, oczywiście ograniczając się do spraw związanych z OSM. Nie ma ograniczeń co do liczby słów, formatu czy języka.

Na potrzeby Cyklu 2023 Fundacja przygotowała ogólne zaproszenie do wysłania na portale społecznościowe, z których korzystają uczestnicy OSM, a także bezpośrednio do niektórych innych organizacji zajmujących się otwartym mapowaniem.

OSMF List z zaproszeniem do społeczności


Cykl planowania strategicznego 2023 - udział społeczności.

Zarząd Fundacji OpenStreetMap dokonuje przeglądu swojego planu strategicznego i zaprasza wszystkich członków OSMF oraz społeczność OSM do udziału w tym procesie.

Plan jest dość obszerny, dlatego chcemy omówić go z Państwem w czterech fazach w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. W każdej fazie skupimy się na innym aspekcie strategicznego rozwoju OSMF.

Pierwszym etapem będzie "Klaster B: Rozwój społeczności dla OSM". Przez najbliższe dwa tygodnie czekamy na Państwa komentarze dotyczące tylko tej części.

Jeśli klikną Państwo na link "Klaster B: Rozwój spolecznosci na rzecz OSM", znajdą tam Państwo wszystkie strategie w tym klastrze.

W szczególności chcielibyśmy uzyskać Państwa opinie na temat czterech pytań:

  • Czego brakuje w planie? Albo inaczej, co powinniśmy dodać do planu?
  • Czy w planie są jakieś niespójności? Czy plan wydaje się być dobrze dopasowany do Deklaracja misji i kierunku ruchu OSM? Gdzie są jakieś problemy?
  • Które trzy strategie są najpilniejsze? Które trzy musimy zrobić naprawdę szybko?
  • Które trzy strategie są bardzo ważne? Które strategie są krytyczne dla sukcesu i rozwoju OpenStreetMap?

Oczywiście mogą Państwo wypowiedzieć się również na każdy inny temat.

Jeżeli na którymś z setek portali społecznościowych, na których toczą się dyskusje związane z OSM, to będzie nam bardzo pomocne, jeżeli ktoś z członków tej strony lub kanału przygotuje streszczenie komentarzy i przekaże je (w języku angielskim) zespołowi. Nie możemy sami śledzić wszystkich dyskusji na wszystkich mediach społecznościowych, ale zależy nam na Państwa głosach.

Będziemy głównie śledzić opinie w tych dwóch miejscach:

Mogą Państwo wysyłać prywatne komentarze, które będą czytane tylko przez zespół ds. strategii pod adresem strategy@osmfoundation.org lub mogą Państwo pisać indywidualnie do członków Zarządu.

Ze względu na nasz mały zespół chcielibyśmy, aby komentarze były w języku angielskim. Maszynowe tłumaczenie z Państwa języka jest w porządku. Z powodzeniem korzystaliśmy z https://translate.google.com i https://www.deepl.com/en/translator, ale jest wiele innych, które działają dobrze.

Wielkie dzięki

Craig Allan, Sarah Hoffmann, Allan Mustard


Polityka językowa

OSM jest ruchem globalnym. Należy wnosić wkład w dowolnym języku, w którym czują się Państwo swobodnie.

Naszym językiem roboczym jest angielski, więc pomogłoby to naszemu małemu zespołowi, gdyby mogli Państwo również maszynowo przetłumaczyć swój wkład na angielski przed wysłaniem lub umieszczeniem go na stronie. Dobrze sprawdzają się Google Translate i Deepl.

Ochrona Państwa prywatności

Istnieją ważne przepisy dotyczące prywatności, które kontrolują, jak i kiedy możemy gromadzić listy nazwisk ludzi. Państwa prywatność jest bardzo ważna. Jeżeli chcą Państwo napisać do nas anonimowo, proszę przesłać swój komentarz bezpośrednio do członka Zarządu i zaznaczyć, że ma być on anonimowy.